اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده را مورد بررسی قرارداده و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:

الف) ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی
براساس این حکم، دولت مکلف است تا در سال ۱۳۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شرح زیر افزایش دهد:
– افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال (۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال)؛
–  افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷ «به این معنا که اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد»  (در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد).

برای ارزیابی این مصوبه بایستی به چهار سؤال زیر پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟
سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟
سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟
سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟

پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸)
اعتبارات حقوق شاغلان:
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

لازم به توضیح است پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار میباشند که
اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها درج میشود و از آن محل تأمین می‌شود. لذا اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان (فصل
اول) مربوط به جامعه ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفری است که مورد اشاره قرار گرفت.

پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیئت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم.

سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟
مصوبه مجلس شورای اسلامی اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت و تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما این مصوبه از برخی اشکالات شکلی و حقوقی رنج می‌برد.

افزایش حقوق از طریق افزایش ضریب ریالی سالیانه که بخشی از راهکار مصوبه مجلس نیز است، راهکاری است که با سایر اجزا نظام پرداخت در دستگاه های دولتی سازگاری دارد. اما وارد کردن یک جزء جدید به این مجموعه نظام مند(۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت برای همه گروه های حقوق بگیر) اگرچه با رویکرد تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما موجب دخالت عنصری ناشناخته در این نظام می شود بدون آنکه نسبت آن با سایر اجزا و تأثیر و تأثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان این ناسازگاری تشدید و مسائل و ابهام های بیشتری مطرح می شود که پاسخی برای آنها وجود ندارد و به طور خلاصه نظام مستقر دستخوش بی نظمی می شود. توضیح اینکه نظام پرداخت مجموعه منسجم و به سامان از اجزای گوناگون است که هر یک از این اجزا ضمن دارا بودن کارکرد خاص با اجزای دیگر مناسباتی دارد، در آنها تأثیرگذار و از آنها تأثیرپذیر است.

مبلغ چهارمیلیون ریالی که مقرر است ماهیانه تحت عنوان «حقوق» پرداخت شود در قانون مدیریت خدمات کشوری به این عنوان شناخته شده نیست و لذا مشخص نیست با پرداخت های دیگر چه نسبتی دارد. آیا مشمول برداشت کسور بازنشستگی هست؟ آیا در محاسبه فوق العاده اضافه کار و بسیاری دیگر از فوق العاده ها و هزینه ها باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟ این زایده ناهمگون همواره موجب ابهام و اشکال خواهد بود و هر دستگاهی بنا به استنباط خود رفتاری متفاوت انتخاب خواهد کرد که موجب بروز ناهماهنگی های ناشناخته بین دستگاه های مختلف خواهد شد و در دستگاه هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نیز همین ابهامات به وجود خواهد آمد. در نتیجه برای تعیین تکلیف این پرداختی قانونگذار هر سال ناگزیر باید زمانی را صرف ابداع حکمی برای رفع اشکالات جدید این پدیده کند.

یادآور میشود نظام پرداخت بخشی از نظام مدیریت منابع انسانی است که هرگونه اختلال در آن موجب تقلیل کیفیت خدمات و کارایی منابع انسانی دستگاههای دولتی خواهد بود. از این
جهت توجه مضاعف به این شیوه افزایش حقوق ضرورت دارد.

در بند ۶ الحاقی افزایش ضریب ریالی سالیانه حداکثر تا  ۱۰ درصد پیش بینی شده بدون آنکه ذکر شده باشد کدام مرجع این رقم را تعیین خواهد کرد. آیا تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است یا نه؟ اگر تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است این تفاوت ها باید بر چه اساسی باشد؟

در بند ۶ الحاقی برای افزایش حقوق بازنشستگان حکمی مشابه شاغلان پیش بینی شده است. در این مورد باید گفت اولاً افزایش حقوق وظیفه بگیران (وراث کارمندان و کارمندان ازکارافتاده کلی) مغفول واقع شده که قطعاً باید اضافه شود. ثانیاً چون در تعیین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران اصولاً ضریب حقوقی ملاک عمل نیست، بنابراین ۱۰ درصد مذکور در این بند برای
بازنشستگان و وظیفه بگیران قابلیت اجرا ندارد و احکام این بند افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را دستخوش ابهام و اشکال خواهد کرد.

افزایش میزان حداقل حقوق کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران و همچنین برقراری نظام عادلانه تر مالیاتی راهکارهای شناخته شده و مورد قبول در نظام توزیع عادلانه تر ثروت می باشند که در اینجا هم باید توجه بیشتری بدانها معطوف شود.

۲۲۶۲۲۶

چهره خندان علی نصیریان در جشنواره جهانی فیلم فجر/ عکس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صحنه های دیده نشده از فیلم ماندگار «گاو» به کارگردانی داریوش مهرجویی امروز (سه شنبه سوم اردیبهشت) در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد.

علی نصیریان و عزت الله رمضانی فر بازیگران باسابقه سینمای ایران نیز در حاشیه این نمایش در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا کردند.

۵۷۲۴۳

قرارداد پاتوسی، معطل پول نقد!

روزنامه خبرورزشی نوشت: این روزها و با ورود پاتوسی و ایسما به استقلال بار دیگر این تصور برای هواداران استقلال ایجاد شده که مسئولان باشگاه فکری برای تمدید قراردادشان نکرده‌اند. در این باره با مشاور فنی مدیرعامل باشگاه استقلال حرف زدیم. نصرالله عبداللهی به خبرورزشی گفت که این اتفاق حتمی است: «مسئولان باشگاه به شدت دنبال این کار هستند و مقدمات تمدید قرارداد پاتوسی هم انجام شده و فقط یک مشکل وجود دارد».

مشاور مدیرعامل گفت: «باید پول مورد نظر باشگاه قبلی‌اش را تهیه کنیم و در نهایت می‌توانیم با پاتوسی تمدید کنیم. از این نظر هم مشکل خاصی نیست و وقتی پولی که بابت انتقال حسینی طلب داریم از ترکیه برسد این اتفاق هم می‌افتد».

این مطلب را هم از دست ندهید: دیدار طراح سرشناس ایرانی با لیونل مسی/ عکس

43503

ابراز رضایت رئیس جمهوری از تاثیر اجرای ساماندهی و لایروبی رودخانه ها

مصطفی سالاری با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیدار و ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پیشبرد برنامه‌ها، راهبردها و پروژه های کلان، درباره موضوعات مهم استان گفت وگو کرد.
تشریح طرح نظارت مردم بر دولت از طریق سمن ها و اصناف با استفاده از فضای مجازی، درخواست اصلاح مصوبه سال 1391 هیات دولت در خصوص عدم ثبت قایق های صیادی و تفریحی با موتور دو زمانه، طرح احداث گیل‌پارک ها به عنوان مراکز کوچک خدمات بین راهی در سراسر استان از جمله دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.
رسیدگی به وضعیت و مشکلات چایکاران و اهتمام دولت به حمایت از صنعت چای نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تحقق یکی از مطالبات مکرر استان در این خصوص، این توافق در اولین نشست کمیته چای تشریح خواهد شد.
لزوم ممنوعیت واردات و کنترل قیمت برنج بویژه در فصل برداشت این محصول راهبردی در راستای حمایت از محصول تولید داخل و توسعه و تقویت اشتغال و معیشت کشاورزان برنج‌کار استان گیلان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
استاندار گیلان همچنین به تشریح اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در کمک رسانی به استان‌های سیل زده همسایه و مجموع‌ عملیات صورت گرفته در لرستان به عنوان استان معین پرداخت‌.
در این نشست همچنین شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها که اوایل زمستان سال گذشته از سوی مصطفی سالاری استاندار گیلان به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ و در شهرستان ها اجرایی شد، مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت.


اسحاق جهانگیری ضمن ارزشمند و به موقع اعلام کردن تدوین و تنظیم این شیوه نامه ها که برای اولین بار در کشور صورت گرفته؛ طرح لایروبی گسترده انهار، لایروبی تالاب‌ها و اب‌بندان‌های استان بویژه پیش از وقوع بارش‌های شدید نوروز 98 ، اظهار داشت که حجت الاسلام دکتر روحانی رئیس جمهوری نیز پس از وصول گزارشات مرتبط با اقدامات انجام شده در گیلان که سومین استان پربارش کشور در نوروز امسال بود ولی متحمل بحران جدی نشد، در جلسه دولت از مجموع اقدامات صورت گرفته در ساماندهی و لایروبی رودخانه های استان که قبل از بارش‌های شدید اخیر انجام و مانع بروز خسارت های ناشی از سیلاب در گیلان شد، ابراز رضایت کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری، تصمیم گرفت این دو طرح و شیوه نامه را جهت بهره برداری و استفاده در موارد مشابه و جهت اجرا در سطح کشور به وزارتخانه ها و استان ها ابلاغ کند.
آذر ماه سال گذشته با تأکید مصطفی سالاری و پس از برگزاری 11 جلسه کارشناسی و تصمیم گیری، با مشارکت و حضور 12 دستگاه اجرایی و نهادهای نظارتی ، دستورالعمل طرح ساماندهی آب بندان ها و تالاب ها و نیز شیوه نامه ساماندهی و لایروبی رودخانه های استان گیلان نهایی و ابلاغ شد و انتشار یافت.
۲۱۴۲۱۲

کار استقلال مثل پرسپولیس برای صعود سخت شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ از ساعت ١٩:٣٠ امشب تیم های الهلال عربستان و استقلال تهران بازی برگشت مرحله گروهی خود را برگزار کردند و در نهایت تیم عربستانی پیروز دیدار شد. دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که استقلال بازی رفت را با برتری 2-1 پشت سر گذاشته بود و طرفداران این تیم امید زیادی به کسب پیروزی در بازی چهارم مرحله گروهی داشتند. در نیمه اول مسابقه الهلال با وجود حملات زیاد و با توجه به درخشش حسین حسینی موفق به گلزنی نشد. در نیمه دوم اما جووینکو دروازه استقلال را باز کرد. در این نیمه همچنین الهلال ١٠ نفره شد. بعد از این اتفاق شاگردان شفر حملات زیادی روی دروازه حریف انجام دادند و حتی ضربه علی کریمی یک بار به تیر دروازه حریف برخورد کرد. در نهایت اما بازی با همان شکست ١-٠ نماینده ایران تمام شد تا کار شاگردان شفر هم مثل پرسپولیس برای صعود به مرحله بعد سخت شود.

252 257

تصاویر | کافه‌ای به میزبانی ماهی‌ها در ویتنام!

به گزارش  خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از توریسم‌آنلاین، اتفاقا این مدل کافه ها بسیار مورد استقبال هم قرار گرفتند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.

«آمیکس کافه» در ویتنام تنها کافه جهان است که از ماهی در کافه استفاده شده است.

این کافه واقع در هو چی مین است که کف آن با صدها ماهی بزرگ و کوچک شناور پر شده است!

دو طبقه کافه عایق بندی شده اند و هر طبقه دارای مساحت ۲۰ متر مربع است و سطح آب هم ۲۵ سانتی متر عمق دارد.

برای ورود به کافه باید کفش ها را درآورد و پاها را تمیز کرد و پشت میزها نشست و در حالی که ماهی ها کنار پاهای مشتری ها شنا می کنند سفارش خود را میل کنند.

صاحب ۲۳ ساله کافه می گوید اجرای این ایده کار آسانی نبوده و برای هر طبقه ۱۰ هزار لیتر آب مورد نیاز بوده و تمیز نگه داشتن همیشگی آن کار آسانی نیست.

ضمن اینکه مشتری ها باید حواسشان باشد پا روی ماهی ها نگذارند یک سیستم فیلتر سه گانه هم برای شفاف نگه داشتن آب استفاده می شود.
۶۱۲۸۲

بی نظمی اقلیمی مدیریت سیلاب را نیاز دارد

بهلول علیجانی در نشست تخصصی «بررسی ، تحلیل وقایع سیل اخیر» عنوان کرد: سیل زمانی ایجاد می شود که بستر رودخانه توان کشش رواناب را نداشته باشد.
وی که این سخنان را در دانشگاه شهید بهشتی عنوان می کرد ، ادامه داد: ظرفیت بستر رودخانه نیز به شیب، آزاد بودن و تمیز بودن بستر بستگی دارد.
علیجانی با بیان اینکه عامل سیل ، بادهای غربی است که باید مطالعه شود، گفت: ایران در منطقه نیمه خشک قرار دارد که از نظر زمان و مکان بارش نظمی مشاهده نمی شود .
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: قسمت اعظم بارش های کشور در مدت زمانی کوتاه و چند روزه رخ می دهد، وضعیتی غیرعادی که از ویژگی های سرزمین ما است .
علیجانی با تاکید بر اینکه ایران در منطقه نیمه خشک قرار دارد، اظهار کرد: 
مناطق نیمه خشک ضریب تغییر پذیری زمانی و مکانی بالا دارند و به داده های بارشی آنها اعتمادی نیست. از این رو کشور در مناطق مختلف نیازمند برنامه ریزی متفاوت است. 
وی تصریح کرد: به صورت کلی بارندگی در کشور ایران کاهش پیدا کرده که به خاطر تغییر اقلیم است.
علیجانی با اشاره بر اینکه تغییر اقلیم یعنی میانگین یک دوره طولانی ، گفت: در طول یک دوره 30 ساله بارش ها روند کاهشی داشته است. در سال های گذشته باران بسیار اندک بارید و هوا حالت پایدار داشت اما امسال تغییرات اقیلمی ایجاد شد .
علیجانی با طرح این سوال که آیا الگوی بارشی حال حاضر در سال های بعد هم تکرار می شود، توضیح داد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند وارد ترسالی شده ایم. 
به گفته وی، ویژگی تغییر اقلیم بی نظمی است. کل کشور تغییرات بی نظم دارد. نمونه فراوانی بارش در دوره تغییر اقلیم به گونه ای است که بارش های ملایم ، فراوانی کم ، و بارش های شدید فراوانی زیاد دارند. 
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: بر اثر تغییر اقلیم بیشتر فرایندهای طبیعی تبدیل به وقایع خطرناک می شود. از این رو باید آسیب پذیری، مخاطرات و مسائل جمعیتی را با بررسی علمی مدیریت کرد . 

5656

قالیباف: پذیرفتن FATF قبل از برداشته شدن تحریم‌ها خودکشی است

محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در نشست علمی تخصصی FATF و مسائل و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت:  FATF یک کل است متشکل از مجموعه‌ای از اجزا (سی‌اف‌تی، پالرمو، وین، مریدا و …)، بازیگران (دولتها، بانکها، سمن‌ها، اقشار و …) و جنبه‌های مختلف (مالی، بانکی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حقوقی و …) است که یک روح کلی بر آن حاکم است. ضمن اینکه شناسایی یک یا چند جزء یا جنبه از آن، کفایت نمی‌کند. همچنین رویکرد تقلیل‌گرایانه به موضوع FATF، منجر به شناخت نادرست و در نتیجه تصمیم نادرست می‌شود.

وی افزود: FATF نشانه‌ای از ظهور یک پدیده بزرگ و تاثیرگذار در زندگی افراد، دولتها، ملتها، سازمانها، سمنها، بانکها و روابط بین‌الدولی است که البته سه دوره تاریخی از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ و از ۲۰۰۸ تاکنون دارد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:FATF در دوره نخست برای مبارزه با پولشویی در حوزه مواد مخدر راه‌اندازی شد. ابعاد محدودی داشت و مورد اقبال واقع نشد. در دوره دوم و پس از حادثه یازده سپتامبر، FATF وارد مرحله جدیدی شد و با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و توصیه کشورها به پیوستن به سی‌اف‌تی، FATF وارد مبارزه با پولشویی به عنوان منبع مالی تروریسم و اشاعه هسته‌ای هم شد. در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸، سومین مرحله حیات و رشد FATF شکل گرفت و استانداردهای بانکداری برای مقابله با ریسکهای اقتصادی توسط این نهاد تهیه و به اعضا توصیه شد. در این مقطع، FATF دیگر خودش را نهاد حامی و ناظر و پشتیبانی کننده نظام مالی یکپارچه جهانی می‌داند.

وی افزود: نظارت FATF بر تراکنش‌های مالی، عام است و شامل همه اعضا و غیر اعضا می‌شود. به بیان دیگر FATF برای صیانت از نظام یکپارچه مالی جهانی، بر هر آنچه که بتواند نظارت می‌کند و نظرش را بر همه اعمال می‌کند.‌در یک کلام یعنی امنیتی و سیاسی کردن نظام مالی جهان.

قالیباف گفت: عملکرد FATF در سالیان گذشته نشان از یک سازماندهی سیاسی فضا و نظم بین‌الملل به رهبری آمریکاست. یک مدل از حکمرانی جهانی در حال ظهور است. مدلی که در کنار ابزارهای قدیمی‌تر، مانند سازمان ملل و شورای امنیت هویت جدید و ویژه خود را دارد. از یک سو داوطلبانه به نظر می‌رسد، از سوی دیگر کشورها چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.

وی با بیان اینکه این نظم جدید خود را در ۵ سطح بسط می‌دهد اظهار داشت: در سطح اندیشه، می‌گوید بین پولشویی، تروریسم، مواد مخدر و اشاعه هسته‌ای رابطه مستقیم وجود دارد، بنابراین امنیتی کردن نظام مالی جهان یک ضرورت است. ضمن اینکه در سطح حاکمیتی، همزمان از دولتها و بانکها برای تحقق اهدافش استفاده می‌کند. 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در سطح بازیگران، از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و IMF تا دولتها، اصناف، اتحادیه‌ها، و افراد را مخاطب قرار می‌دهد و از آنها پاسخ می‌خواهد. ضمن اینکه در سطح کارکردی، اولا با استانداردسازی نظام بانکی، خود را پشتیبان بانکها در مقابل ریسک های اقتصادی معرفی ‌می‌کند، ثانیا برای جامعه جهانی کارکرد مبارزه با تروریسم دارد و ثالثا این مطلب را ترویج می‌کند که اگر استانداردهای مورد نظر این نهاد اجرایی شود، به دلیل کاهش فساد در سیستم مالی، توسعه اقتصادی بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در نهایت در سطح ضمانت اجرایی، با ابزار گزارش‌دهی، اقدامات تقابلی و تبدیل شدن به مرجع سنجش سلامت بانکی، امکان تخطی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه این سازماندهی جدید برای کسانی که نظم موجود را ناعادلانه می‌دانند، محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه استانداردهای دوگانه اعمال می‌کند (کافی است نگاه کنید به میزان پولشویی امارات متحده عربی و پاناما و ندیده‌ گرفتن آن توسط FATF). همچنین یک نظم سیاسی-امنیتی جدید و یکجانبه گرایانه و متفاوت از دوران جنگ سرد و حتی  واقعه ۱۱ سپتامبر شکل گرفته است. قدرت را به صورت هوشمند (ترکیب قدرت نرم و سخت، بسته به نیاز) اعمال می‌کند.

قالیباف با طرح این که چه باید بکنیم افزود: اول این باید بپذیریم محیط استراتژیک تغییر کرده است. دشمنان و رقبا از انواع قدرت استفاده می‌کنند، اگر لازم بود، حمله سخت انجام می‌دهند، مانند آنچه در عراق و لیبی و افغانستان و سوریه شاهد بودیم؛ و اگر شرایط اقتضا کند، از طریق قدرت نرم، مانند تحریم و فشار و … وارد می‌شوند. آنها از اقناع، هنجارسازی، مشروعیت‌سازی، قانون‌گذاری، هویت سازی و غیریت‌سازی و استانداردسازی برای پیش‌برد اهداف خود بهره می‌برند.

وی درباره گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند توصیه‌های FATF را بپذیریم و بهانه را از آمریکا بگیریم. فرض کنید این کار را انجام دادیم. روشن است که از تحریم خارج نمی‌شویم. اطلاعات اقتصاد غیر رسمی مان را هم مطابق توصیه‌ها باید در اختیار این نهاد بگذاریم و این نهاد به طرفة‌العینی همه را می‌بندد! به دست خودمان رگ حیات خودمان را قطع کرده‌ایم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه معنی ندارد تمام اطلاعات خودمان را در معرض خطر قرار دهیم وقتی که تحریم هستیم گفت: پیوستن به FATF قبل از برداشته شدن تحریم‌ها خودکشی است همچنین در صورتی که راه‌های دورزدن تحریم ها برای دشمن معلوم شد، چه باید بکنیم؟ ضمن اینکه اجرایی کردن توصیه های FATF پاسخ قانع کننده ای به این پرسش نمی دهند.

وی افزود: در طرف مقابل موافقان عده‌ای به درستی می‌گویند نپذیریم و بگوییم نه. بسیار خوب الان می‌گوییم نه. با واقعیت اعمال فشار روزافزون چه می‌کنیم؟ نقشه راه فردای «نه» گفتن چیست؟ به نظر می‌رسد هر دو راه پیشنهادی، منتج به هدف دلخواه ما نمی‌شود. پس باید راهی «بسازیم».

قالیباف گفت: واقعیت این است که عنصر کلیدی برای «ساختن راه»، برای مواجهه فعالانه با FATF ، «زمان» است. ما نیازمند زمان هستیم تا اولا شناخت دقیقی برای پاسخ دادن و نقشه راه فردای پاسخ داشته باشیم. ثانیا نیازمند زمان هستیم تا بنیه اقتصادی کافی برای تصمیم بله یا نه خودمان را بر مبنای اقتصاد مردمی و ظرفیتهای داخلی بسازیم؛ به سازو کار بانکی و نقدینگی مان سروسامان بدهیم. ثالثا نیازمند زمان هستیم تا ذینفعان واقعی این تصمیم، یعنی مردم، در قالب تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی و خصوصی، تجار، وکلا، صنعتگران و… در گفتگویی ملی برای این تصمیم شرکت کنند لذا «تعلیق تصمیم‌گیری» برای تحقق این شرط‌های لازم تصمیم‌گیری درست است. 

وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری رد یا قبول بدون نقشه راه و فراهم نمودن الزامات ره به جایی نمی رود به من ایراد می گیرند که چرا محکم نمی گویی پذیرش یا عدم پذیرش ! حتما منفعت سیاسی در این است که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنم اما منفعت بالاتر مصالح ملی است. تنها راه موفقیت و عبور ما از این گردنه مواجهه فعالانه با FATF است ابتدا باید اشراف و شناخت تخصصی و فنی کاملی از مناسبات اجرای این سازوکارها ایجاد شود و همه راههای نفوذ و ضربه به امنیت کشور بسته شود و برای آن تدبیر شود همزمان باید از ظرفیت های دیپلماتیک و رایزنی های بین المللی به منظور تاثیر در ساختار fatf و دیگر مجموعه های تاثیرگذار مشابه استفاده کنیم

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید موضع گیری در فرآیند پذیرش توصیه های fatf را به نسبت تحریم های ظالمانه و موضع گیری های خصمانه آمریکا و متحدانش و همچنین مواضع دوگانه و بی حاصل اروپاییان تنظیم کنیم. 

وی تصریح کرد: باید از دیپلماسی اقتصادی نهایت استفاده را ببریم و در عرصه یارگیری اقتصادی تلاش کنیم بویژه در منطقه نقش تاثیرگذارترین ایفا کنیم و ضمنا الزامات داخلی تقویت اقتصاد ملی را مجاهدانه بدون ملاحظات سیاسی و گروهی اجرا کنیم مردم به مسوولان چشم امید بسته اند هیچ فوت وقتی قابل اغماض نیست اصلاح نظام پولی و بانکی و بودجه ریزی کشور اصلاحات اساسی نیاز دارد حمایت از تولید به اصلاحات اساسی نیاز دارد تا زمانی که این اصلاحات اساسی صورت نگیرد هزار امضا پای هزار معاهده هم مشکل ما را حل نمی‌کند. لذا تعلیق تصمیم گیری به معنی دست روی دست گذاشتن و رای ممتنع دادن و به قضا و قدر متوسل شدن نیست بلکه به معنای چنین مواجهه فعالانه ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی است که با همدلی و عزم همه مسوولان قوای سه گانه امکانپذیر است. 

۲۳۲۱۴۲۱۲

آمریکا لغو معافیت همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران را بررسی می‌کند

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ و مشاوران او در حال انجام بررسی‌های لازم برای لغو دسته‌ای از معافیت‌های تحریمی هستند که به چندین کشور امکان همکاری با ایران در پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را داده است. 

طبق این گزارش، مقام‌های دولت ترامپ در هفته‌های گذشته چندین جلسه برای بحث در خصوص لغو همه یا برخی از این معافیت‌های تحریمی برگزار کرده‌اند، اما هنوز به تصمیمی نرسیده‌اند. 

«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که از حامیان گروهک تروریستی منافقین است و در ازای دریافت پول در میتینگ‌های تبلیغاتی آنها سخنرانی کرده  یکی از مقام‌های دولت ترامپ است که از لغو این معافیت‌ها حمایت می‌کند.

مسئله مورد بحث به معافیت‌هایی مربوط می‌شود که دولت ترامپ بعد از خروج از برجام برای مراکز هسته‌ای اراک، بوشهر و فردو صادر کرد. واشنگتن در آن زمان اعلام کرد هدف از صدور این معافیت‌ها حفظ نظارت بر این تأسیسات است. 

پیشنهاد لغو این معافیت‌ها با مخالفت‌های داخلی در دولت ترامپ رو به رو شده است. گفته می‌شود «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا از مخالفان آن است. 

مطرح شدن بحث مربوط به لغو این معافیت‌ها نگرانی برخی از مقام‌های کهنه‌کار وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا را به همراه داشته است. این عده نگرانند لغو این معافیت‌ها یکی از ابزارهای مهم برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را از بین خواهد برد.

مباحثات در این خصوص، آخرین اقدام از سلسله اقدامات ترامپ برای تضعیف توافق هسته‌ای برجام و افزایش فشارها علیه ایران است. روز دوشنبه دولت ترامپ اعلام کرد معافیت مشتری‌های نفت ایران از تحریم‌ها را تمدید نخواهد کرد. 

سی‌ان‌ان نوشته لغو معافیت‌ مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ممکن است به برچیده شدن یکی از بخش‌های کلیدی توافق هسته‌ای برجام منجر شود که ایران به آن پایبند مانده، اما آمریکا از آن خارج شده است. 

این شبکه خبری در ادامه نوشته برخی از کارشناسان هسته‌ای هشدار داده‌اند لغو معافیت‌هایی که امکان اصلاح تأسیسات هسته‌ای ایران برای کشورهایی مانند روسیه و چین را فراهم می‌کند اقدامی تحریک‌آمیز است و می‌تواند ایران را به سمت خروج از توافق سوق دهد. 

کارشناسان گفته‌اند در صورتی که دولت ترامپ در این جهت حرکت کند، طرف‌های باقی‌مانده در برجام مجبور خواهند بود به تعهداتشان در این توافق هسته‌ای عمل نکنند؛ در صورتی که سایر کشورها هم به تعهداتشان در زمینه همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای عمل نکنند، تهران نیز ممکن است از توافق خارج شود. 

«کسلی داونپرت»، رئیس «انجمن کنترل تسلیحاتی» این اقدام احتمالی را «خطرناک و غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت: «عدم تمدید این معافیت‌ها یک گل به خودی بزرگ برای آمریکا خواهد بود.»

علی‌رغم این، استدلال طرفداران لغو معافیت‌ها این است که آمریکا بایستی این را روشن کند که حفظ وضعیت موجود کافی نیست و لغو این معافیت‌ها، پیام روشنی درباره دیدگاه‌های دولت آمریکا درباره برجام ارسال خواهد کرد.

 حدود ۱۰ روز پیش ۶ نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به مایک پامپئو از او خواسته‌اند معافیت‌های مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را تمدید نکند. 

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد. 

دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.

ترامپ سرانجام ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران امضا کرد. 

310311

«گاو» این بار با نقالی علی نصیریان جان گرفت

فاطمه پاقلعه‌نژاد: آیا می‌دانستید نقش دیوانه فیلم «گاو» را به جای عزت رمضانی‌فر قرار بوده جعفر والی بازی کند؟ نه بعید است! شما هم وقتی این روایت را بخوانید احتمالا تعجب می‌کنید مثل همه آن هایی که در آن صف طولانی خود را به سالن شماره شش چارسو رساندند.

لادن طاهری مدیر فیلم‌خانه ایران به مناسبت ۵۰سالگی نمایش فیلم «گاو» به سراغ راش‌هایی از این اثر جاودانه رفته بود که به قول خودش اوتی یا کات شده یا دورانداختنی بودند. تصاویری از پشت صحنه این فیلم. روایتی صامت که با نقالی علی نصیریان در سال‌های سفر دوستانش عزت انتظامی، پرویز فنی زاده، جعفر والی تصاویرش جان گرفتند.

استاد که در کنار رضا کیانیان ایستاده بود، ابتدا در این مراسم گفت: «رفتن‌شان برایم بسیار غم انگیز است. خانم ها صفوی و شهابی، آقایان بهجت، مشایخی و انتظامی و … هنرمندان بزرگی بودند.»

او از روزهای پشت صحنه گفت: «مدام در جلسات گریم گفت‌وگو می‌کردیم که چه کنیم تا صورت‌های‌مان نسوزد. از من و مشایخی و انتظامی خواستند که به بندر انزلی برویم و آفتاب بگیریم.» 

حرف‌هایی که رمضانی‌فر برایش تکمله‌ای داشت از آقای بازیگر. او گفت: «البته آقای انتظامی نیامدند و گفتند می‌خواهند در حس و حال نقش‌شان باقی بمانند.»

آن‌ها ۵۰ سال قبل به اثر جاودانه غلامحسین ساعدی چنان جان بخشیدند که تا ابد در تاریخ سینمای ایران می‌ماند. رضا کیانیان که راوی فیلم و مجری مراسم روی صحنه بود در حین پخش این اثر مستند که سورپرایز ویژه مسئولان جشنواره فجر امسال بود در بخشی از حرف‌هایش درباره آن برای حضار گفت: «جالب است در تست‌های فیلم پشت صحنه و انتخاب بازیگر «گاو» دو نفر هستند که چهره‌شان شبیه چهره امروزشان است؛ یکی از آن‌ها شما هستید و دیگری آقای انتظامی که انگار از کودکی همین چهره را داشته‌اند.»

در سالن وقتی موسیقی فیلم به طور زنده اجرا شد و کیانیان و دوستان لو دادند که عزت رمضانی‌فر انتخاب اول مهرجویی برای بهترین نقش دوران سینمایی‌اش نبوده و قرار بوده جعفر والی این نقش را بازی کند، تقریبا حاضران به خود بالیدند که این اکران ویژه جشنواره را با دیگر فیلم‌های همزمان چون رونای برادران محمودی عوض نکرده‌اند.

حال خوب آنها را می‌شد وقتی از سالن خارج می‌شوند دید.

اگرچه گرد پیری روی چهره‌ استاد نصیریان و حال گرفته او از این تنهایی در فراق دوستان بغضی بود که در گلو می‌نشست. 

او این بار با خاطره‌گویی‌اش حال خوب را به همه هدیه داد هرچند دلش گرفته بود و باز گلایه کرد و گفت اعتقادی به اینکه خیابان به نامش کرده‌اند ندارد.

دوری از همسر و سفر ابدی رفیق جانش جمشید و او که حالا تنها ستاره روپای سینمای سال‌های قبل از انقلاب باقی مانده در ایران است، شاید دلیل این حس گس چهره خودش را باعث شده باشد اما همین بودنش چه حال خوبی به همه دوستداران سینمای‌مان می‌دهد.

این‌بار همین خاطراتش روی صحنه‌های خاک خورده ۵۰ ساله گاو بود که جان بخشید به فضای جشنواره و چه خوب که لادن طاهری این‌چنین دقت به خرج داده بود در گزینش راش‌هایی که رو به سوی نابودی داشتند. راش‌هایی که شاید دیگر خود مهرجویی هم در یادش نباشد چه بوده‌اند و خودش هم آنها را ندیده است.

«گاو»، قصه زیبای مش‌حسن که که باور ندارد گاوش مرده. همه امید مش‌حسن به گاوی است که در طویله دارد. روزی که مش‌حسن به شهر رفته، گاو به علتی نامشخص می‌میرد. افراد روستا به مش‌حسن می‌گویند گاو گریخته اما او باور نمی کند و در همان طویله خودش را گاو می‌پندارد.

مش‌حسن که در سیمای عزت انتظامی جان می‌گیرد که فریاد می‌زند: «من مش‌حسن نیستم، من گاو مش‌حسنم …»

علی نصیریانی که کدخدای روستاست حالا از آن قصه روایت کرده که آدم چطور ذره ذره و به مرور گاو می‌شود.

روحشان شاد؛ ساعدی، انتظامی ، مشایخی، والی ، فنی زاده، شهابی و سایه اش مستدام علی نصیریان بر سر سینمای ایران…

۵۷۲۴۳