برنامه لیگ هجدهم مشخص شد/پرسپولیس و پدیده در بازی افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور پنج شنبه شب در برج میلاد انجام شد و 16 تیم حاضر در این رقابت ها، با برنامه کامل این فصل آشنا شدند.رقابت های لیگ برتر هجدهم از 4 مرداد آغاز می شود.

برنامه نیم فصل اول لیگ هجدهم به شرح زیر است:

پدیده – پرسپولیس (بازی افتتاحیه لیگ)
سایپا – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان
نساجی قائمشهر – ذوب‌‌آهن اصفهان
نفت مسجد سیلمان – تراکتورسازی تبریز
استقلال – پیکان
فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم
سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

هفته دوم:

سپیدرود رشت – سپاهان
صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – استقلال
استقلال خوزستان – پدیده خراسان
پیکان – سایپا
پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی – نساجی
پرسپولیس – فولاد

هفته سوم:
گسترش فولاد – سپیدرود
سایپا – ذوب‌آهن
پدیده – صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – پرسپولیس
نساجی مازندران – پارس جنوبی جم
سپاهان – پیکان

هفته چهارم:

سپیدرود – پدیده
پیکان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سپاهان
تراکتورسازی – سایپا
پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی – استقلال تهران
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان
فولاد – نساجی

هفته پنجم:

سپیدرود – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – گسترش فولاد
پیکان – پدیده
پارس جنوبی – سایپا
نفت مسجدسلیمان – نساجی
تراکتورسازی – سپاهان
فولاد خوزستان – استقلال
پرسپولیس – صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم:

صنعت‌نفت – سپیدرود رشت
گسترش فولاد – تراکتورسازی
پدیده – ذوب‌آهن
سایپا – فولاد خوزستان
استقلال – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پرسپولیس
سپاهان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – پیکان

هفته هفتم:

پرسپولیس – سپیدرود
گسترش فولاد – پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن
پدیده – تراکتورسازی
سایپا – نفت مسجدسلیمان
نساجی – استقلال
سپاهان – فولاد خوزستان
نفت آبادان – پیکان

هفته هشتم:

پیکان – سپیدرود
فولاد – گسترش فولاد
ذوب‌آهن – نفت آبادان
پارس جنوبی – پدیده
نساجی – سایپا
نفت مسجد سلیمان – سپاهان
تراکتورسازی – استقلال خوزستان
استقلال – پرسپولیس

هفته نهم:

ذوب‌آهن – سپیدرود رشت
نفت مسجد سلیمان – گسترش فولاد
فولاد – پدیده
استقلال – سایپا
تراکتورسازی – صنعت‌نفت
پیکان – پرسپولیس
پارس جنوبی – استقلال خوزستان
نساجی – سپاهان

هفته دهم:

تراکتورسازی – سپیدرود
نساجی – گسترش فولاد
ذوب‌آهن – پیکان
نفت مسجد سلیمان – پدیده
سایپا – پرسپولیس
استقلال – سپاهان
پارس‌جنوبی – نفت آبادان
فولاد – استقلال خوزستان

هفته یازدهم:

پرسپولیس – ذوب‌آهن
سپاهان – سایپا
استقلال خوزستان – نفت مسجد سلیمان
پیکان – تراکتورسازی
گسترش فولاد – استقلال
سپیدرود – پارس جنوبی
پدیده – نساجی
نفت آبادان – فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

فولاد خوزستان – سپیدرود
سایپا – گسترش فولاد
تراکتورسازی – ذوب‌آهن
استقلال – پدیده
سپاهان – پرسپولیس
نفت مسجد سلیمان – نفت آبادان
نساجی – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – پیکان

هفته سیزدهم:

پدیده – سایپا
سپیدرود – نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس – تراکتورسازی
استقلال خوزستان – استقلال تهران
ذوب‌آهن – پارس جنوبی
گسترش فولاد – سپاهان
نفت آبادان – نساجی
پیکان – فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:

نساجی – سپیدرود
فولاد – ذوب‌آهن
سپاهان – پدیده
پارس جنوبی – تراکتورسازی
گسترش فولاد – پرسپولیس
استقلال – نفت آبادان
سایپا – استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان – پیکان

هفته پانزدهم:

پدیده – گسترش فولاد
نفت آبادان – سایپا
ذوب‌آهن – نفت مسجد سلیمان
سپیدرود – استقلال
پرسپولیس – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – سپاهان
پیکان – نساجی
تراکتورسازی – فولاد خوزستان

هفته شانزدهم:

سایپا – سپیدرود
گسترش فولاد – استقلال خوزستان
نساجی – ذوب‌آهن
پدیده – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – تراکتورسازی
استقلال – پیکان
فولاد خوزستان – پارس جنوبی
سپاهان – صنعت‌نفت

هفته هفدهم:

سپیدرود رشت – سپاهان
صنعت‌نفت آبادان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن – استقلال
استقلال خوزستان – پدیده مشهد
پیکان – سایپا
پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز – نساجی
پرسپولیس – فولاد خوزستان

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت
سایپا – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – صنعت‌نفت
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
استقلال – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – پرسپولیس
نساجی مازندران – پارس جنوبی
سپاهان – پیکان

هفته نوزدهم:

سپیدرود رشت – پدیده مشهد
پیکان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – سایپا
پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی – استقلال
صنعت‌نفت آبادان – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – نساجی

هفته بیستم:

استقلال خوزستان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – پیکان
سایپا – پارس جنوبی
نساجی – نفت مسجدسلیمان
سپاهان – تراکتورسازی تبریز
استقلال – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت – پرسپولیس

هفته بیست‌ویکم:

سپیدرود رشت – صنعت‌نفت
تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – پدیده مشهد
فولاد خوزستان – سایپا
نفت مسجدسلیمان – استقلال
پرسپولیس – نساجی
پارس جنوبی – سپاهان
پیکان – استقلال خوزستان

هفته بیست‌ودوم:

پرسپولیس – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – تراکتورسازی تبریز
سایپا – نفت مسجدسلیمان
نساجی – استقلال
سپاهان – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت – استقلال خوزستان

هفته بیست‌وسوم:

پیکان – سپیدرود رشت
فولاد خوزستان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن – صنعت‌نفت
پارس جنوبی – پدیده مشهد
نساجی مازندران – سایپا
نفت مسجدسلیمان – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
استقلال – پرسپولیس

هفته بیست‌وچهارم:

سپیدرود رشت – ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز – نفت مسجدسلیمان
پدیده – فولاد خوزستان
سایپا – استقلال
صنعت‌نفت ابادان – تراکتورسازی
پرسپولیس – پیکان
استقلال خوزستان – پارس جنوبی
سپاهان – نساجی

هفته بیست‌وپنجم:

تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت
نساجی – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – پیکان
نفت مسجدسلیمان – پدیده مشهد
سایپا – پرسپولیس
استقلال – سپاهان
پارس جنوبی – صنعت‌نفت
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

هفته بیست‌وششم:

پرسپولیس – ذوب‌آهن
سپاهان – سایپا
استقلال خوزستان – نفت مسجدسلیمان
پیکان – تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز – استقلال
سپیدرود رشت – پارس جنوبی
پدیده مشهد – نساجی
صنعت‌نفت – فولاد خوزستان

هفته بیست‌وهفتم:

فولاد خوزستان – سپیدرود رشت
سایپا – گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز – ذوب‌آهن
استقلال – پدیده
سپاهان – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – صنعت‌نفت
نساجی – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – پیکان

هفته بیست‌وهشتم:

پدیده مشهد – سایپا
سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – استقلال
ذوب‌آهن – پارس جنوبی
گسترش فولاد تبریز – سپاهان
صنعت‌نفت – نساجی مازندران
پیکان – فولاد خوزستان

هفته بیست‌ونهم:

نساجی – سپیدرود رشت
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن
سپاهان – پدیده مشهد
پارس جنوبی – تراکتورسازی
گسترش فولاد – پرسپولیس
استقلال – صنعت‌نفت آبادان
سایپا – استقلال خوزستان
نفت مسجدسلیمان – پیکان

هفته سی‌ام:

پدیده مشهد – گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت – سایپا
ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان
سپیدرود رشت – استقلال
پرسپولیس – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – سپاهان
پیکان – نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

 

 

254 41

همکاری مایکروسافت و مپ‌باکس برای توسعه نقشه آنلاین در خودروهای خودران

 

به گزارش خبرآنلاین، مپ‌باکس به‌صورت مستقل
اپلیکیشن نقشه نمی‌سازد. این استارتاپ متشکل از گروهی از چند کمپانی است که به‌جای
رقابت با گوگل مپِ آلفابت با کمپانی HERE Technologies جزییات نقشه را
برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری مهیا کرده و وارد اپلیکیشن‌های اصلی می‌کند. در حال
حاضر خدمات مپ‌باکس را می‌توان روی اپلیکیشن اسنپ چت و نیز دلیوری بقالی آنلاین Instacart
یافت. {لینک}

کمپانی مستقر در واشنگتن اخیراً 228 میلیون دلار
سرمایه‌گذاری از سوی Vision
Fund متعلق به سافت بانک ژاپن  و گروه DFJ Growth دریافت کرد که به گفته «اریک
گاندرسن» مدیر اجرایی، آنها قصد دارند نقشه‌ای برای رایانه (و نه انسان) درون
خودرو بسازند تا فناوری خودران بتواند از جزییات نقشه بهره‌مند شده و بدون خطا
راهبری انجام شود.

مپ‌باکس اخیراً سیستم خود را به‌روزرسانی کرده و
اجازه می‌دهد تا راننده بتواند خطوط جاده‌ای و علائم محدودیت سرعت در جاده‌ها را
آنلاین ببیند. این سیستم از طریق سرویس کلود مایکروسافت(Azure) مدیریت آنلاین
شده تا دیتا در موقع لازم ارسال و دریافت شود. سرورهای مایکروسافت باید به‌قدری
سریع باشند تا الگوریتم‌های تعریف‌شده را آنالیز کرده و دیتای صحیح را در زمان
مناسب پیش روی راننده بگذارند.

مپ‌باکس به‌طور جداگانه با تراشه ساز معروف، ARM
برای بهینه‌سازی نرم‌افزاری بصری خودکار، همکاری کرده تا ویژگی‌هایی مانند خطوط
رانندگی، علائم جاده‌ای از طریق تراشه مخصوص به رسمیت شناخته شوند.

مپ‌باکس همچنین با واحد فناوری خودران اینتل (Mobileye)
قرارداد همکاری بسته است. (Mobileye سال
گذشته به قیمت 15.3 میلیارد دلار توسط اینتل خریداری شد)

کمپانی Mobileye در حال ساخت پایگاه داده عظیمی از
ویژگی‌های جاده‌های مختلف در امریکا است که روی سرورهای کلود ذخیره می‌شود تا
خودروهای جدید از طریق موبایل دیتای موردنیاز را بر اساس شعاع 200 متری خود در
کسری از ثانیه دریافت کنند. حس‌گرهای خودرو با دریافت دیتا و تحلیل به‌موقع، صنعت
خودران را جلو خواهند برد.

بدین ترتیب، نقشه‌های آنلاین اساس کار خودروهای
خودران می‌شوند و توسعه دهنده چنین نقشه‌هایی برگ برنده را در آینده بیزینس خودران
خواهد داشت.

5656

 

 

 

دربی پایتخت، ۱۰ روز پس از الدحیل و السد!

مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ایران در برج میلاد در حال برگزاری است.در یکی از مهم ترین نتایج و قرعه های خارج شده مشخص شد که تیم های پرسپولیس و استقلال در هفته هشتم لیگ به مصاف هم رفته و دربی بزرگ پایتخت را برگزار می کنند.

طبق اعلام سعید فتاحی در این مراسم، بازی دربی در روز ۵ یا ۶ مهرماه انجام خواهد شد.این قرعه در حالی رقم خورده که سرخابی های پایتخت در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی آسیا را مقابل تیم های السد و الدحیل قطر برگزار می کنند.

بدین ترتیب استقلال و پرسپولیس حدود ۱۰ روز پس از مشخص شدن تکلیفشان در لیگ قهرمانان آسیا باید در مهم ترین بازی فصل به میدان بروند.در این شرایط، اینکه کدام تیم راهی نیمه نهایی آسیا شده باشد و کدام تیم از آسیا کنار رفته باشد، در روحیه بازیکنان برای دربی بسیار تعیین کننده خواهد بود‌.

 

251 41

حریف ایران از پس تیم شفچنکو برنیامد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ادامه مسابقات دوستانه ملی در سطح جهان، تیم ملی مراکش که اولین حریف ایران در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه خواهد بود، در کشور سوییس به مصاف تیم ملی اوکراین رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه 0-0 مساوی به پایان رسید.

در این مسابقه مراکش از ستاره های اصلی تیمش مثل مونیر،مهدی بن عطیه،اشرف حکیمی،آمرابات و زنریخ رونمایی کرد اما در نهایت نتوانست دروازه شاگردان آندره شفچنکو را باز کند.

 

254 41

آقاخان رسما استقلالی شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مرتضی آقاخان مهاجم فصل پیش تیم پیکان تهران، با امضای قراردادی سه ساله به تیم استقلال پیوست تا اولین خرید تیم شفر در فصل جدید، در خط حمله باشد.

مهاجم پیکان در فصل گذشته 6 مرتبه موفق به گلزنی شد، اولین خرید رسمی استقلالی ها محسوب می شود تا آبی ها بعد از مشخص شدن قرعه کشی لیگ برتر، حالا رسما فعالیت نقل و انتقالاتی خود را آغاز کند. 

 

254 41

ادعای رییس سازمان لیگ/میزبان دربی قطعا 90 درصد تماشاگر دارد

حیدر بهاروند در حاشیه مراسم قرعه کشی مسابقات فصل ۹۸-۹۷ اظهار کرد: از اصحاب رسانه که همواره یار و یاور ما بودند، تشکر می کنیم؛ ممکن است برخی انتقاد سازنده داشته باشند ولی به ما کمک می کند لیگ خوبی در فصل جدید داشته باشیم.

او درباره عدم حضور اهالی فوتبال در این مراسم اظهار کرد: مثل هر سال نیامدیم از همه برای حضور در این مراسم دعوت کنیم؛ فقط از باشگاه‌ها، هیأت های فوتبال میزبان، رسانه‌ها و … دعوت کردیم و دلیلی هم نداشت اشخاص دیگری در این برنامه باشند.

رییس سازمان لیگ در مورد اینکه در زمان قرعه کشی، لوگوی پرسپولیس بدون ستاره بوده است، ابراز کرد: نمی‌دانم و حواسم نبود؛ این را باید آقای فتاحی جواب دهد.

بهاروند ادامه داد: در لیگ هفدهم، وقتی مسابقاتی با این تعداد برگزار می شود، نباید انتظار داشت نقاط ضعفی شاهد نباشیم ولی به نظرم باید نقاط قوت را ببینیم و ضعف‌ها را برطرف کنیم؛ تمام تلاش ما این است لیگ خوبی داشته باشیم؛ رسانه‌ها کمک زیادی می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان مشاور در این زمینه ما را یاری دهند.

او در خصوص سهمیه تماشاگران در بازی دربی ابراز کرد: قطعا به تیم میزبان توجه می‌کنیم و ۹۰ درصد ظرفیت استادیوم را به تیم میزبان و ۱۰ درصد را به مهمان خواهیم داد؛ باید استانداردها را رعایت کنیم؛ اتفاقا برای هواداران هم راحت‌تر است و حق باشگاه‌هاست که این کار رخ بدهد؛ نمی‌شود برخلاف استانداردهای فیفا و ای اف سی حرکت کنیم؛ قانون است، ما از آن مستثنی نیستیم و قطعا اجرا خواهیم کرد.

رییس سازمان لیگ با بیان اینکه بلیت‌فروشی مسابقات به صورت اینترنتی خواهد بود، گفت: شک نکنید وقتی ما ۹۰ درصد ورزشگاه را در دربی به تیم میزبان اختصاص دهیم، بازی‌ها هم جذاب‌تر می‌شود و زیبایی لیگ دو چندان خواهد شد؛ اصلا این تفکر ۵۰-۵۰ از کجا آمده و کجای آن قانونی است؟ کل دنیا را نگاه کنید و ببینید کجا به این شکل است.

بهاروند در خصوص شرکت دادن باشگاه‌های بدهکار در لیگ برتر اظهار کرد: اگر ارکان قضایی اعلام کنند تیمی بدهی دارد، براساس رویه قبلی از حضور آن تیم در بازی ها جلوگیری می‌کنیم.

او در مورد تیمی که یک سال بعد از حضورش در لیگ برتر بالای ۳ میلیارد تومان بدهی دارد، اظهار کرد: این مسائل به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون می‌رود و آنها به همراه کمیته انضباطی تصمیم‌گیری می کنند تا تیمی می‌تواند در مسابقات حضور داشته باشد یا خیر و مجوز حرفه‌ای می‌دهند.

رییس سازمان لیگ تاکید کرد: قطعا امسال تبلیغات محیطی برعهده سازمان لیگ خواهد بود و مطمئنا به سود فوتبال است؛ مطالبات سال‌های قبل رقم مشخصی ندارد ولی در حال پیگیری برای دریافت آن هستیم؛ یک سری مشکلات پیش آمد چون ابتدا برای فناپ بود و بعد به شرکت امین سیمای کیش انتقال پیدا کرد و آنها هم ان‌شاالله در حال پرداخت هستند؛ فعلا شکایت نکردیم ولی اگر پول پرداخت نشد، قطعا شکایت می‌کنیم.

بهاروند اضافه کرد: از قبل مطالباتی از شرکت امین سیمای کیش نداریم و تنها برای لیگ هفدهم است؛ ما مجری تبلیغاتی می‌آوریم و درصدی پول می‌دهیم که این کار قطعا به سود باشگاه‌ها و فوتبال خواهد بود.

 

251 41

فیلترینگ با محیط زیست چه می کند؟

رایانه‌ها، تبلت‌ها، و گوشی‌های همراه مانند دیگر تولیدهای انسانی، با صرف منابع زیستی (مواد کانی و آلی، و انرژی) تولید می‌شوند و از این رو ساخت و خرید و استهلاک آن‌ها می‌تواند فشار زیادی بر محیط زیست تحمیل کند. خدمات اینترنت هم با صرف مقدار هنگفتی انرژی فراهم می‌شود و تولید شبکه و ذخیره‌ی داده‌ها، همچنین استفاده از اینترنت و عبور داده‌ها در مسیر طولانی تا سرورها و برگشت از آن‌ها، و البته روشن ماندن رایانه‌ها و گوشی‌ها، مستلزم صرف انرژی است.

بد نیست بدانیم که فرستادن 65 ای‌میل ساده، به اندازه‌ی یک کیلومتر رانندگی با یک خودروی متوسط انرژی مصرف می‌کند. هنگامی که پیوست‌های ای‌میل سنگین باشد، مصرف انرژی تا ده برابر و بیشتر از آن بالا می‌رود؛ فرستادن پنج ای‌میل سنگین به اندازه‌ی سوزاندن 120 گرم زغال سنگ، دی‌اکسید کربن وارد فضا می‌کند(1). هر عاملی که استفاده از اینترنت را طولانی‌تر یا بار بیشتری را بر پهنای باند تحمیل کند، صرف انرژی را بیشتر خواهد کرد. روند تولید برنامه‌های فیلترینگ، و همچنین فعال بودن آن‌ها در شبکه‌ی ملی، انرژی زیادی مصرف می‌کند. به علاوه، چون فیلترینگ دسترسی به اطلاعات را زمان‌بَرتر از حد معمول می‌کند، مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

چند مشکل‌ عمده که فیلترینگ ایجاد می‌کند و مستقیم یا غیرمستقیم موجب وارد شدن زیان به محیط زیست می‌شود، این‌ها هستند:

* کاربست فیلترشکن‌ها؛ تجربه ثابت کرده که مردم برای استفاده از یک تارنما یا پیام‌رسانِ فیلترشده، به فیلترشکن‌ها روی می‌آورند. فیلترشکن، با مصرف بالای داده‌ها (باز شدن صفحه‌های ناخواسته)، کند کردن سرعت دانلود و آپلود، و با مصرف شارژ باتری(2) موجب ورود دی‌اکسید کربن زیادی به فضا می‌شود. هرکسی که با فیلترشکن کار کرده می‌داند که وقت صرف‌شده‌اش برای دیدن و مبادله‌ی اطلاعات چند برابر می‌شود. صرف وقتِ بیشتر برای دسترسی به اطلاعات، به معنای اشغالِ بیشتر پهنای باند است که هم به اقتصاد شخص زیان می‌رساند (افزایش هزینه‌ی اینترنت) و هم مصرف انرژی را بالا می‌برد.

* اختلال در کل شبکه؛ هر فیلترینگ هرقدر هم که «هوشمندانه» باشد، بر روی تارنماها و پیام‌رسان‌های غیرهدف هم اثر می‌گذارد. همه می‌دانند هرگاه که فیلترینگِ سنگین اجرا می‌شود، شبکه‌ی بانکی، تارنماهای مربوط به مالیات، وزارت بازرگانی، ثبت اسناد، شهرداری، و… نیز به کم‌وبیش دچار اختلال می‌شود. این اختلا‌ل‌ها موجب توقف رایانه‌ها در حالت روشن، ترافیک بیشتر در شبکه و استفاده‌ی زیادتر از پهنای باند، و درنتیجه سبب افزایش مصرف انرژی می‌شود. پهنای باند را می‌توان به یک بزرگراه تشبیه کرد که پوشه‌های محتوی اطلاعات (فایل‌ها) مانند خودروها در آن در آمدوشد هستند. در این بزرگراه، فیلترینگ مانند یک تصادف یا «ایست بازرسی» نالازم است که در رفت و آمد اختلال ایجاد می‌کند و مصرف سوخت و استهلاک وسیله را افزایش می‌دهد. همچنین، اتلاف وقتِ انسان‌ها در پشت رایانه، آسیبی است که به سرمایه‌ی عمر فرد و به سرمایه‌ی اجتماعی وارد می‌شود.

* کم‌توان شدن سرمایه‌ی اجتماعی؛ در شبکه‌های اجتماعی، هزاران گروه، صفحه، کانال، و مانند این‌ها هست و هر روز بر آن افزوده می‌شود که حامل اطلاعات مفید، و سبب‌ساز برقراری ارتباط‌های اجتماعی مؤثر در پیشرفت جامعه هستند. فیلترینگ یا بستن این شبکه‌ها مانند این است که جلوی کار تلفن را بگیریم. این‌ها وسیله‌های ارتباطی هستند که می‌توانند در راه‌های درست یا نادرست به کار روند، و البته همان‌گونه که روال جامعه‌های انسانی است، قطعاً در آن‌ها کارهای مفید یا بی‌زیان بسی بیشتر از کارهای نامتعارف و زیانمند انجام می‌شود. فیلترینگ یک شبکه موجب انحلال، پراکنده شدن یا کم‌توانی گروه‌های اجتماعی شکل‌گرفته در آن (گروه‌های فعال در حفاظت محیط زیست، حمایت از معلولان، حمایت از کودکان، و…) می‌شود. نیازی به گفتن نیست که به جای مجازات دسته جمعی (بستن کل یک شبکه) می توان گروه‌های خلافکاری در شبکه‌ها را از راه‌های مناسب تعقیب کرد.

* از میان رفتن شأن قانون؛ تجربه‌ی برخورد با دستگاه ویدیو، آنتن ماهواره، و بسیاری چیزهای دیگر نشان داده که اگر ایجاد ممنوعیت قانونی دارای مقبولیت اجتماعی نباشد، راه به جایی نمی‌برد. نتیجه‌ی وضع قانون و مقرراتی که با روح جامعه بیگانه است، نابودی تدریجی جایگاه مطلوب قانون و درنتیجه رواج قانون‌گریزی است. اگر کسی «قانون» ممنوعیت استفاده از فلان پیام‌رسان را نادیده بگیرد، احتمال زیاد دارد که نسبت به قانون‌های دیگر هم بی‌اعتنا شود.

* تشدید وضعیت «دولت بی‌اقتدار»(3)؛ این وضعیت، مرحله‌ی آخر قانون‌گریزی است. پژوهشگرانی مانند لستر براون نشان داده‌اند که نبود اقتدار حاکمیتی، یکی از بزرگ‌ترین عامل‌های تخریب محیط زیست است. هنگامی که یک فرد قانون‌های دست‌وپاگیر و نسنجیده (مثلاً در زمینه‌ی ممنوعیت استفاده از یک پیام‌رسان که ده‌ها میلیون کاربر دارد) را نادیده می‌گیرد، ناخواسته (و گاه به‌عمد) به اقتدار حاکمیت دهن‌کجی می‌کند. بچه‌ای هم که در خانواده شاهد این‌گونه «دور زدن» قانون است، عادت می‌کند که پایبند اصولی که حاکمیت وضع می‌کند، نباشد. در دو سه دهه‌ی اخیر، آثار شدید این آفت اجتماعی را در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی ایران دیده‌ایم. موردهای بی‌شماری از خرده‌تجاوزهای «مردمی» به جنگل و مرتع و ساحل و کوهستان، ده‌ها مورد سدسازی و راه‌سازی بی مجوز نهادهایی مانند سازمان محیط زیست، حفر صدها هزار چاه عمیق بی مجوز سازمان آب، تغییر کاربری هزاران قطعه باغ و کشتزار برخلاف قانون‌های موجود، و فساد اداری دامن‌گستر که این خلاف‌ها را با دریافت رشوه‌های گوناگون نادیده می‌گیرد…، از نشانه‌های دولت بی‌اقتدار یا درمانده است.

 

پی‌نوشت

1) بنگرید به: https://phys.org/news/2015-11-carbon-footprint-email.html

2) برای اطلاعات بیشتر می‌توانید بنگرید به: https://click.ir/1397/02/17/free-vpn-problems/

3) من در چند جا به موضوع «دولت درمانده» یا بی‌اقتدار اشاره کرده‌ام، ازجمله در نوشتاری با عنوان «کوه آسمانیِ بهرآسمان، هدف زمینیان آزمند» در خبرآنلاین 22/12/1392

 

بازیکن مراکشی شالکه بهترین جوان فصل بوندسلیگا شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ بهترین بازیکن جوان فصل گذشته بوندسلیگای آلمان انتخاب شد و بر این اساس امین هریت مهاجم مراکشی تیم شالکه این عنوان را برای خود کرد. هریت فصل گذشته با شالکه به رتبه دوم رسید و همچنین در سی و یک بازی تیمش به میدان رفت. سه گل و سه پاس گل هم حاصل کار او در فصل گذشته رقابت های فوتبال آلمان بود.

43257

هر بشکه نفت اوپک چقدر می‌ارزد؟

به گزارش خبرآنلاین پایگاه اینترنتی دبیرخانه سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) گزارش داد: قیمت سبد نفتی اوپک دیروز به ۷۳ دلار و ۳۷ سنت رسید، در حالی که قیمت این شاخص در
روز پیش از آن ۷۴ دلار و ۸۷ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در ۱۴ کشور عضو این سازمان است.

دیروز قیمت شاخص نفت خام برنت به ۷۵ دلار و ۳۲ سنت و قیمت شاخص دبلیو تی آی آمریکا به
۶۵ دلار و ۸۰ سنت رسید.

افت قیمت سبد نفتی اوپک در حالی کاهش یافت که قیمت
نفت خام برنت دریای شمال با 32 سنت یا 0.4 درصد افزایش قیمت نسبت به دوشنبه، 75 دلار
و 61 سنت معامله شد.

دیروز قیمت شاخص نفت خام برنت به 75 دلار و 32 سنت
و قیمت شاخص دبلیو تی آی آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) به 65 دلار و 80 سنت رسید.

سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در 14
کشور عضو این سازمان است.

 

223223